Belgium - Nederlands

Bio-energie

Bio-energie is brandstof die wordt gemaakt van hernieuwbaar organisch materiaal. Onze fabriekslijnen voor granen & oliezaden en suiker produceren verschillende bio-energieproducten en bijproducten.

Bio-energie en duurzaamheid

Biodiesel is een hernieuwbare brandstof met een hoog zuurstofgehalte, wat leidt tot een beter verbrandingsproces, minder roetvorming en minder afzetting in vergelijking met conventionele of fossiele brandstoffen, wat het een duurzamer brandstofalternatief maakt. Het wordt geschat dat biodiesel tot 10% van de conventionele diesel die wereldwijd wordt verbruikt, zou kunnen vervangen.

Ethanol wordt gebruikt als een additief met zuurstofverbindingen voor standaard benzine, als vervanging van methyl-t-butylether (MTBE), dat verantwoordelijk is voor een aanzienlijke bodem- en waterverontreiniging. Brandstofethanol is een hernieuwbare energiebron die schoner is dan petroleumbrandstoffen en is daarom beter voor het milieu.

Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) is een bijproduct van de raffinage van palmolie en wordt gedefinieerd als ‘verwerkingsresidu’ en niet als een primair doel voor de verwerking van palm. Daarom zorgt PFAD op zichzelf niet voor een toename van de druk voor het uitbreiden van de palmkweek, en diesel die uit PFAD wordt geraffineerd, kan de uitstoot van broeikasgassen van door diesel aangedreven voertuigen tot 90% verminderen, in vergelijking met conventionele diesel.

Meer Over Duurzaamheid