Belgium - Nederlands

Nieuwe eiwitten & ingrediënten

We investeren in de toekomst van voedsel. Daarvoor gaan we op zoek naar alternatieve gewassen, oplossingen en technologieën om een groeiende bevolking te voorzien van voedsel op lange termijn.

Voedselinnovatie en -duurzaamheid

Met de toename van de wereldbevolking en de demografische verschuivingen, heeft de wereld meer voedsel nodig en verbruiken mensen meer eiwitten. Hierdoor komen de eindige natuurlijke grondstoffen onder druk te staan. Dit draagt bij aan de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde risico’s, zoals een beperkte hoeveelheid bewerkbare landbouwgrond en onvoldoende productieopbrengsten om te voldoen aan de toenemende vraag.

LDC wil investeren in schaalbare bedrijven of ondernemingen die op een veilige, duurzame en verantwoorde manier willen voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel, door:

De voedselsystemen te laten evolueren naar duurzame eiwitproductie
Innovatieve eiwitten en ingrediënten te ontwikkelen, als de bouwstenen voor het voedsel van morgen
De veiligheid, traceerbaarheid, toegang tot en efficiëntie van de voedselketen te verbeteren
Boeren te helpen om hun productiviteit te verhogen door technologie te gebruiken
Als onderdeel van haar aandacht voor innovatieve start-ups in de voedingssector, is LDC een stichtend lid van de China Food Tech Hub, in mei 2019 opgericht door Bits x Bites, en is het betrokken bij meerdere aan voedingstechnologie gerelateerde initiatieven.

Duurzaamheid bij LDC