Belgium - Nederlands

Transport

Een veilig, betrouwbaar en verantwoord transport van landbouwgoederen is cruciaal voor ons bedrijf. We investeren in ons eigen transport over rivieren, zee, spoor en weg, zowel voor ons eigen bedrijf en als voor derde klanten.

Toegewijd aan duurzame verzending

Als verantwoorde vrachtvervoerders, ondersteunen we de regelgeving voor milieubescherming van de International Maritime Organization’s volledig, meer bepaald met betrekking tot de behandeling van ballastwater en het verminderen van uitstoot, zoals SOx en andere broeikasgassen.

Als lid van het Sustainable Shipping Initiative (SSI) zijn we voortdurend op zoek naar duurzame en innovatieve oplossingen voor de noodzakelijke, geleidelijke ontkoling in transport over water, samen met internationale industriële instanties, scheepswerven en rederijen.

Het is ons doel om actief deel te nemen aan de verkleining van de maritieme ecologische voetafdruk.

In 2019 hebben we het onderzoek verdergezet naar de haalbaarheid van technologieën die zorgen voor een afname van het gebruik van koolwaterstoffen, zoals windkracht of LNG-brandstof. We maakten ook deel uit van een SSI-werkgroep, voor het bestuderen van mogelijkheden voor het gebruik van biobrandstoffen in de scheepvaart.

We hebben gedurende de voorbij twee jaar onze CO2-emissies stelselmatig afgebouwd, via geoptimaliseerde routes en investering in meer efficiënte tonnage.

Duurzaamheid bij LDC