Belgium - Nederlands

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijfsmodel

We hechten veel belang aan het creëren van eerlijke en duurzame waarde, zowel voor ons bedrijf als voor alle belanghebbenden van de waardeketen: onze mensen, onze partners, de gemeenschappen die met ons te maken hebben en het milieu rondom ons.

 

Download ons laatste duurzaamheidsrapport

Zorg voor mensen

De ongeveer 17.000 werknemers van LDC zijn actief in meer dan honderd landen over de hele wereld. Het is onze prioriteit om te zorgen voor hun veiligheid, welzijn en voortdurende ontwikkeling. We doen dit door het promoten van een werkomgeving die veilig gedrag, respect voor diversiteit en mensenrechten en gelijke kansen om te leren en groeien stimuleert.

Werken met partners

We erkennen dat we een grotere impact hebben wanneer we met anderen samenwerken. We maken gebruik van onze positie als toonaangevend handelaar en verwerker van landbouwstoffen, om een positief verschil te maken in onze waardeketens, te leren van, opleiding te geven in en het creëren van verandering, samen met anderen via samenwerking en partnerschappen.

Investeren in gemeenschappen

We investeren in de ontwikkeling en weerbaarheid van de plaatselijke gemeenschappen over heel de wereld die in de buurt wonen van de plaatsen waar we actief zijn. We moedigen onze werknemers aan om hun gemeenschappen, waar ze wonen en werken, te ondersteunen en vrijwillig te helpen.

Het milieu beschermen

We engageren ons om een groeiende bevolking te blijven voorzien en tegelijkertijd de eindige natuurlijke grondstoffen van onze planeet te respecteren.

Om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren controleren we voortdurend de manier waarop we werken om tekortkomingen, inefficiënties en mogelijkheden tot verbetering te identificeren doorheen de waardeketen.

Verantwoordelijke toeleveringsketen

Onze uiterst toegewijde teams werken voortdurend aan het verhogen van de duurzaamheid binnen hun betreffende waardeketens. Ze maken daarbij gebruik van onze toonaangevende positie om het aanvaarden van onze beleidslijnen inzake duurzaamheid en normen onder leveranciers te promoten.

Duurzaamheidsrapportering

Duurzaamheidsrapportering

Bij LDC engageren we ons om bij te dragen aan de internationale inspanningen om te blijven voorzien in het levensonderhoud van een groeiende wereldbevolking. We werken samen met onze partners om te zorgen voor een eerlijke en duurzame waarde doorheen de voedselketen.

Om ervoor te zorgen dat we blijven groeien, stellen we doelstellingen voor duurzaamheid doorheen ons bedrijf op en rapporteren we onze vooruitgang op regelmatige basis, door middel van rapporten waarin in detail wordt beschreven wat we hebben uitgevoerd.

Onze jaarlijkse duurzaamheidsrapporten benadrukken ook onze grootste successen en uitdagingen. Ze beschrijven de aandacht die LDC in de toekomst zal schenken aan het nakomen van onze verplichtingen betreffende duurzaamheid en transparantie.

Download ons laatste duurzaamheidsrapport

Contact Us

Contacteer Ons
Contacteer Ons