Belgium - Nederlands

Gezamenlijk boslandbouwproject in Oeganda

October 6, 2020

Het inkomen van koffieboeren verbeteren en tegelijkertijd de essentiële natuurlijke hulpbronnen beschermen.

Oeganda is de op een na grootste koffieproducent in Afrika. Ontbossing en niet-duurzame landbouwpraktijken hebben geleid tot een aanzienlijke achteruitgang van de ecosystemen. Daarenboven hebben de klimaatverandering en de afname van de beschikbare vruchtbare grond geleid tot een afname van de koffieproductie. Dit heeft een impact op zo’n 500.000 kleine boeren die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van koffie en het grootste deel ervan produceren.

LDC heeft de krachten gebundeld met de Louis Dreyfus FoundationPUR Projet en de Rwenzori Farmers’ Cooperative Union (RFCU) om boeren in de regio Rwenzori te ondersteunen en hen te helpen om de koffieopbrengst duurzaam te verbeteren en om ondanks deze uitdagingen te zorgen voor brood op de plank en inkomenszekerheid op lange termijn.

Bij dit gezamenlijke project leveren alle deelnemende organisaties financiële middelen, technische vaardigheden of lokale kennis, om tot een oplossing te komen die is afgestemd op de leefomgeving in Rwenzori en waar de boeren op een tastbare en duurzame manier van kunnen profiteren.

Samuel Banyenzaki, een van de agronomen van LDC, werkt rechtstreeks met de boeren en leert hen goede landbouwpraktijken (good agricultural practices – GAPs) aan, om de kwaliteit en de hoeveelheid van de koffie die ze oogsten te verhogen en zo ook hun inkomsten en winst te verhogen.

Emmy Masereka, een technicus bij de dienst boslandbouw bij de RFCU, geeft zijn kennis en vaardigheden door en leert boeren technieken voor het planten, snoeien en knotten, en wanneer ze deze technieken moeten gebruiken. “Het project leert boeren over het belang van het gebruiken van GAPs, zoals het planten van bomen om te zorgen voor schaduw. Ze leren ook dat bomen verjongen door ze te knotten en dat ze dan grotere koffiebonen produceren dan oudere bomen, waardoor ze meer koffie kunnen verkopen tegen een hogere prijs. Ze beseffen nu dat ze koffie van goede kwaliteit kunnen oogsten op al hun percelen,” zegt hij.

Ondertussen werken LDC, de Louis Dreyfus Foundation en PUR Projet samen om de bredere gemeenschap te betrekken en hun steun te krijgen. Door het organiseren van interactieve theatervoorstellingen, verhogen ze het bewustzijn van de dorpelingen met betrekking tot het belang van coöperaties, de gevolgen van de klimaatverandering en hoe het planten van nieuwe bomen om te herbebossen hen kan helpen bij het beschermen van hun plaatselijke ecosysteem. In het eerste deel van 2020, vóór de nationale lockdown als gevolg van Covid-19, woonden meer dan 18.000 mensen uit 15 dorpen deze voorstellingen bij.

Sinds de lancering in 2018 werden met het project in totaal 110.000 bomen geplant met 469 begunstigden. De volgende mijlpaal is het opleiden in boslandbouw en GAPs van nog eens 1600 boeren en het planten van nog eens 70.000 bomen in 2020.

In de toekomst wil het project ook zorgen voor verbeterde kookfornuizen om de negatieve effecten op de gezondheid, veroorzaakt door de rook van traditionele kookfornuizen, te elimineren, om de vrouwen van de boeren tijd te besparen en om het lokale milieu te beschermen. Er zijn ook studies en activiteiten gepland om de boeren toegang tot de markt te geven en zo te zorgen voor een duurzaam economisch rendement voor gemeenschappen van koffieboeren in de regio Rwenzori.

TAGS:

Contact Us

Contact us