Belgium - Nederlands

Blockchain: Modewoord of de toekomst?

January 18, 2018

Louis Dreyfus Company (LDC), Shandong Bohi Industry Co., Ltd (Bohi), ING, Société Générale en ABN Amro, hebben met succes de eerste transactie ooit van landbouwgrondstoffen met een blockchainplatform afgerond voor alle aspecten van de operatie, van financiering tot commerciële contractafhandeling en de daaraan gekoppelde logistieke processen.

De nieuwe technologie zorgt voor veel efficiëntie bij complexe grondstoffentransacties. Bij deze specifieke opdracht, met name het transport van sojabonen van de Verenigde Staten naar China, hebben we de tijd die wordt gespendeerd aan het verwerken van documenten en gegevens teruggebracht van uren naar minuten.

Maar dat is nog maar het topje van de immense mogelijkheden van de blockchain voor handel in en financiering van grondstoffen.

We spreken met Robert Serpollet, Global Head of Trade Operations, om de strategie van LDC te bespreken met betrekking tot gedistribueerde grootboektechnologieën en om te bespreken hoe we gebruik kunnen maken van baanbrekende mogelijkheden en hoe we tegelijkertijd het hoogste niveau van dienstverlening kunnen bieden om te voldoen aan de behoeften van onze klanten, in overeenstemming met ons streven naar innovatie en uitmuntendheid.

blog-blockchain-pg01.jpg

Blockchaintechnologie is op dit moment nog altijd een modewoord. Denkt u dat het binnenkort de norm wordt voor landbouwkundige grondstoffentransacties?

Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. De technologie zelf evolueert razendsnel maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat we het kunnen opschalen voor heel de toeleveringsketen en tegelijkertijd de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens kunnen garanderen. Daarnaast moet de interoperabiliteit van blockchainplatformen en integratie met oudere systemen plaatsvinden om te zorgen voor een breed gebruik. Tijdens een overgangsfase zullen we werken in een “hybride” model (dit wil zeggen het samengaan van een “nieuwe” en een “oude” wereld) dat nog moet opgesteld worden.

Er zijn andere beperkingen voor een snelle implementatie, zoals de diversiteit van ons ecosysteem, de rechtsgeldigheid van een volledig gedigitaliseerde transactie en het aanvaarden door lokale autoriteiten zoals de douane.

In hoeverre is blockchain een opportuniteit en in hoeverre is het een uitdaging voor handelaars zoals LDC?

Als we puur naar het praktische aspect kijken, met betrekking tot efficiëntie en snelheid, zijn de mogelijkheden enorm.

Tezelfdertijd zijn we ons ervan bewust dat nieuwe technologieën zoals blockchain ervoor zullen zorgen dat de rol van handelaars evolueert. Maar de meeste aspecten waar we toegevoegde waarde bieden kunnen niet vervangen worden door technologie. Onze onderliggende activa zijn de fysieke producten die van oorsprong naar bestemming moeten gaan, op een veilige, betrouwbare en duurzame manier. En terwijl de transactie zelf gedigitaliseerd kan worden, maken de kennis van het product en de relaties met de boeren en met onze klanten uiteindelijk echt het verschil. In lijn met onze zin voor ondernemerschap zullen we de revolutionaire vooruitgang op het vlak van technologie omarmen, maar onze kernwaarden, de waarden waarop we ons bedrijf hebben gebouwd, zullen blijven.

Wie zal voordeel halen uit de blockchain?

De blockchain zal alleen werken als er een voordeel is voor elke deelnemer aan het ecosysteem. Het moet een probleem helpen oplossen. Voor iedereen. Deze laatste transactie heeft aangetoond dat elke deelnemer zijn voordeel kan doen. De tijd die aan documentbeheer wordt besteed, is met een factor 5 verminderd!

We zagen ook meer controle over de voortgang van de transactie en een bevestiging van de onveranderlijkheid van de gegevens. Dat is nog maar het begin. Terwijl we verfijnen en verbeteren, zullen we van nog meer voordelen kunnen genieten.

Het is allemaal veelbelovend maar om succesvol te zijn, zullen deelnemers aan de markt moeten samenwerken om gemeenschappelijke normen en regels te ontwikkelen en te delen.

blog-blockchain-Info01.jpg
TAGS:

Contact Us

Contact us