Belgium - Nederlands

LDC gaat deel uitmaken van het Sustainable Shipping Initiative

December 14, 2017

De scheepvaart is de enige grote sector die nog niet is opgenomen in klimaatakkoorden maar met de nieuwe regelgeving en vermindering van uitstoot in het verschiet wordt de sector steeds duurzamer.

Als internationale handelaar die jaarlijks miljoenen tonnen voedsel en andere producten over de wereldzeeën verscheept, wil LDC een voortrekkersrol spelen bij deze hervormingen.

Daarom hebben we ons aangesloten bij het Sustainable Shipping Initiative (SSI), een vooruitstrevende coalitie van internationale rederijen die werken aan het creëren van een meer duurzame scheepvaartsector tegen 2040.

“Bij LDC kan het belang van het identificeren en aanpakken van uitdagingen op het vlak van duurzaamheid over heel onze brede waaier aan bedrijven, niet genoeg benadrukt worden,” sprak Sebastien Landerretche, hoofd van transport bij LDC.

“Dit geldt in dezelfde mate voor onze transportactiviteiten. We erkennen dat SSI ons kan helpen om dergelijke uitdagingen aan te gaan bij het verschepen van de 81 miljoen ton landbouwgoederen die we jaarlijks verwerken en we kijken ernaar uit om samen te werken om meer duurzame transportactiviteiten te ontwikkelen.”

Het SSI werd opgericht door Forum for the Future, een internationale non-profitorganisatie, in samenwerking met WWF, de global conversation-NGO en verschillende toonaangevende rederijen. Het is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die wordt gevormd door ambitieuze leiders uit de hele waardeketen, van scheepseigenaars tot scheepswerven, classificatiebureau‘s en technologiebedrijven.

Als lid van het SSI en handelaar met een holistische, “van boer tot bord“- aanpak, is LDC bij uitstek geplaatst om vandaag en in de toekomst nieuwe uitdagingen aan te gaan en zal het binnen het SSI een unieke rol kunnen vervullen.

“Ik ben blij om Louis Dreyfus Company te verwelkomen als ons nieuwste lid,” sprak Tom Holmer, algemeen directeur van het SSI.

“Het delen van ideeën en beste praktijken tussen verschillende organisaties is een cruciaal element op onze weg naar het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het ontwikkelen van nieuwe technologie en het transparanter en verantwoordelijker worden.”

TAGS:

Contact Us

Contact us