Belgium - Nederlands

Een verlangen naar duurzame kwaliteit

April 23, 2020

Nieuwe stappen voor eerlijke & duurzame productie van sap

Bij LDC geloven we dat het sap met de beste kwaliteit ook het product moet zijn van een duurzaam en traceerbaar traject – van het planten van de boom tot het schenken van een glas vers, lekker sap.

Ons Duurzaamheidsrapport inzake sap van 2019 beschrijft ons gezamenlijk werk voor het op een eerlijke en duurzame manier produceren van sap in Brazilië – voor het welzijn van onze mensen, het milieu, onze partners en de gemeenschappen in de buurt van onze activiteiten.

Het begint allemaal met het fruit en de ruwweg 8000 mensen die we in Brazilië rechtstreeks tewerkstellen voor het telen en het plukken in het oogstseizoen. In 2019 spendeerden we 81.000 uren aan opleiding voor onze sapteams in Brazilië – zowel om hen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en, cruciaal, om hun veiligheid en welzijn te garanderen. Alle veiligheidsstatistieken tonen een positieve trend tussen 2015 en 2019.

We zijn ook afhankelijk van de natuurlijke omgeving voor de belangrijkste ingrediënten en bronnen die nodig zijn voor het telen van het kwaliteitsvol fruit waarmee ons sap wordt gemaakt. Het is dus essentieel dat we die omgeving beschermen. Als onderdeel van de wereldwijde inzet van LDC voor het verminderen van de impact van onze installaties op het milieu, werken onze sapteams voortdurend aan het verlagen van de CO2-uitstoot, het waterverbruik, het storten van vast afval en het elektriciteits- en energieverbruik. In 2019 werden onze twee hoofdkantoren in Brazilië koolstofvrij door het planten van 1600 bomen ter compensatie van de uitstoot.

We leverden ook inspanningen om financiering te koppelen aan verbintenissen op het vlak van duurzaamheid en ondertekenden de eerste groene financieringsovereenkomst in Brazilië, met een mechanisme voor de rentevoet dat gekoppeld is aan de prestaties op het vlak van milieu, veiligheid en duurzaamheidscertificering.

“Dankzij onze verschillende partners – klanten, financiële instellingen, lokale overheden of NGO’s, is de impact van onze inspanningen veel groter. Samenwerking is een belangrijk principe van de doelstellingen inzake duurzaamheidsontwikkeling van de VN, die LDC graag verder uitbouwt”, zegt Guy Hogge, afdelingshoofd duurzaamheid.

Vorig jaar is er ook vooruitgang geboekt op het gebied van de certificering en verificatie van landbouwbedrijven; er zijn nu 32 van de 38 door LDC beheerde citrusboerderijen gecertificeerd door de Rainforest Alliance en geverifieerd als Gold Grade door het Sustainable Agriculture Initiative Platform.

“We zijn er trots op dat 84% van de boerderijen die we beheren een certificaat hebben volgens hoge duurzaamheidsnormen. We blijven werken om dit getal naar 100% te brengen en helpen externe leveranciers om certificaten te behalen voor hun eigen boerderijen. In combinatie met de handelsketencertificering helpt dit ons om klanten en consumenten te garanderen dat de producten die we aanbieden verantwoordelijk geteeld en geproduceerd zijn,” zegt Murilo Parada, hoofd sapplatform en hoofd van de Noord-Latijns-Amerikaanse regio.

Economische ontwikkeling combineren met educatieve, milieu- en gemeenschapsacties is ook belangrijk voor LDC. We doen dit door een breed scala aan initiatieven, aangestuurd of ondersteund door onze werknemers, zoals het ontvangen van universiteitsstudenten op onze locaties om hun kennis en milieubewustzijn te verhogen en door opruimdagen, inzamelingen en donaties voor goede doelen en nog zoveel meer. In 2019 namen meer dan 1400 kinderen deel aan ‘Samen voor het milieu‘, ons jaarlijkse initiatief met lokale scholen.

Benieuwd om onze passie voor hoogwaardig, duurzaam sap achter de schermen te zien?

Ontdek de weg van ons sap – van boomgaard tot glas, het zit hem allemaal in de details.

TAGS:

Contact Us

Contact us