Belgium - Nederlands

Win-Win: Handel helpt om de SDGs te behalen

December 11, 2019

De 21e eeuw heeft de zichtbaarheid van ons bedrijf vergroot en daarmee ook de controle op onze manier van werken, waardoor we in de schijnwerpers komen te staan.

Ik ben blij met die controle. Het stimuleert ons om nog meer weloverwogen beslissingen te nemen over wat we doen en hoe we het doen, terwijl we ons doel van eerlijke en duurzame waardecreatie vervullen. Om ons bedrijf op lange termijn te laten bloeien, moeten onze mensen, partners, investeerders, klanten, consumenten en de gemeenschap in zijn geheel, ons begrijpen, aanvaarden en vertrouwen. En vertrouwen begint bij een open, transparante dialoog en handelingen die overeenstemmen met onze woorden.

De gemiddelde klant heeft misschien nog nooit van ons gehoord en toch kopen, vervoeren, transformeren, bewaren en verkopen we op elk moment miljoenen tonnen landbouwproducten. Als leiders in een sector die helpt om de zeven miljard mensen op deze planeet te voorzien in hun levensonderhoud, helpen we bij het verkrijgen van een groot bereik aan producten, van de plaatsen waar ze werden geteeld tot waar ze nodig zijn en worden gebruikt.

Het voordeel van een toename van de aandacht voor handelaars zoals LDC, is dat onze rol om op een duurzame manier te helpen voldoen aan de behoeften van een groeiende wereldbevolking, meer en meer wordt begrepen. En met dat begrip komt het besef dat ons bedrijf een belangrijke rol speelt bij het vinden van oplossingen voor sommige van ‘s werelds meest dringende uitdagingen, met inbegrip van armoede, ongelijkheid en de effecten van de klimaatverandering. Daardoor spelen we een belangrijke rol bij het bevorderen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs) van de Verenigde Naties.

Terwijl we onze missie voor de levering van het juiste product op de juiste plaats en op het juiste moment bereiken, creëren we tegelijkertijd arbeidsplaatsen en zorgen we voor inkomen. Onze sector stelt miljoenen mensen over de hele wereld te werk en verbindt duizenden landbouwers met markten, mede door het leveren van betrouwbare opslag- en transportoplossingen.

En het gaat niet alleen over landbouw op industriële schaal. We werken met duizenden kleine boeren – waaronder veel vrouwen – die soms slechts een halve hectare land bewerken. Deze kleine boeren die zorgen voor 70% van het wereldvoedsel vormen de kern van de wereldwijde voedselketen, hun welzijn is ons welzijn. Het versterken van hun positie is dus de sleutel tot duurzame ontwikkeling voor veel van onze productlijnen.

We kunnen niet alle problemen van de wereld oplossen maar dankzij ons internationaal operationeel netwerk en onze toonaangevende positie in de sector, zijn we goed geplaatst om bij te dragen aan de wereldwijde SDGs van de VN, in het bijzonder deze met betrekking tot armoede (doelstelling 1), honger (doelstelling 2), goede gezondheid en welzijn (doelstelling 3).

En we willen nog verder gaan. Als een verantwoordelijk bedrijf, begrijpt LDC dat economische belangen op lange termijn – onze eigen belangen en deze van de maatschappij in het algemeen – het meest gediend zijn met de creatie van eerlijke en duurzame waarde, verantwoordelijk handelen, het beschermen van ons milieu en zorgen voor een win-win voor alle deelnemers aan de waardeketen.

Daarom werken we ook om de SDGs aan te pakken met betrekking tot kwaliteitsvol onderwijs (doelstelling 4), waardig werk en economische groei (doelstelling 8), verantwoorde consumptie en productie (doelstelling 12) klimaatactie (doelstelling 13) en leven onder water en op land (doelstellingen 14 en 15).

En zoals SDG nr.17 onderlijnt, zijn samenwerkingsverbanden de sleutel tot succes op al deze vlakken. De overheid, bedrijven en de maatschappij – en ieder van ons als individu – hebben allemaal belang bij deze internationale inspanning, omdat we ook allemaal een impact hebben.

Niettegenstaande het feit dat we te maken hebben met complexe problemen die niet door één iemand alleen opgelost kunnen worden, hebben wij handelaars, als grote spelers in veel belangrijke en internationale toeleveringsketens, een belangrijke mogelijkheid om diegenen rondom ons te beïnvloeden en echt een verschil te maken. En bij LDC grijpen we die kans reeds op wereldwijde schaal – in het bijzonder via samenwerkingsverbanden met entiteiten zoals het World Business Council for Sustainable Development’s Soft Commodities Forum, expertenorganisaties zoals het Better Cotton Initiative en de Rainforest Alliance en vele andere internationale en lokale partners, door te werken aan het veranderen van praktijken – vaak eeuwenoude praktijken – voor een meer duurzame toekomst.

Voor veel van die punten tikt de tijd niet in ons voordeel. De klimaatverandering heeft al een invloed op landbouw, ze wijzigt hoe en waar gewassen groeien en dwingt landbouwers om de traditionele landbouw de rug toe te keren. En omdat het in ieders belang is om de landbouwers, die het hart van de wereldvoedselketen vormen, te beschermen, werken onze agronomen met kleine boeren over de hele wereld samen om nieuwe technieken te introduceren, hen te helpen om zich aan te passen aan een veranderend klimaat, operationeel te blijven en voor brood op de plank voor hun gezin te zorgen en uiteindelijk het aanbod op peil te houden.

Onze veranderende wereld stelt ons voor veel moeilijkheden en uitdagingen waaronder het voeden van de groeiende wereldbevolking terwijl het bouwland afneemt en het verschuiven van de consumptiepatronen zeker niet het minst belangrijke is. Zo vraagt de steeds rijker wordende Aziatische middenklasse om meer eiwitten. Deze eiwitten komen traditioneel uit vlees, maar de schaal die nodig is op het vlak van vee en voeding en de impact daarvan op het milieu, wordt meer en meer onhoudbaar. Als gevolg daarvan moeten we andere manieren vinden om eiwitten te leveren. Soja is een uitstekende eiwitbron en de sector groeit snel, maar de impact op het milieu moet ook zorgvuldig worden beoordeeld en gecontroleerd.

Nieuwe technologie biedt nieuwe en boeiende mogelijkheden. Consumenten willen garanties dat de producten die ze kopen en gebruiken niet het gevolg zijn van ontbossing of kinderarbeid of het leven van wilde dieren niet in gevaar brengen. Vandaag de dag zorgt technologie voor traceerbaarheid op nooit geziene manieren. LDC gebruikt bijvoorbeeld DNA-tags om katoen te traceren en blockchain om de toevoerketen van sap transparant te maken.

Technologie maakt ook meer en meer deel uit van nieuwe oplossingen voor alternatieve eiwitten. Biotechnologie en bio-engineering ontwikkelen nieuwe eiwitten en ingrediënten op basis van planten, als mogelijke bijdrage voor het op een duurzame manier voeden van de groeiende wereldbevolking.

Complexe problemen oplossen kan een repetitief proces zijn. Wanneer we een deel van het probleem aanpakken, ontstaat er weer een ander. Daarom is dialoog zo cruciaal – het zorgt voor kritische feedback om te kunnen begrijpen wanneer we op de juiste weg zijn en wanneer niet. Door zoveel mogelijk belanghebbenden bij het gesprek te betrekken, maximaliseren we onze potentiële impact door het bereiken van consensus en het vinden van gedeelde oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen.

Zoals het Afrikaanse spreekwoord zegt: “Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil gaan, ga dan samen.”

Ian McIntosh
LDC Chief Executive Officer


Contact Us

Contact us