Louis Dreyfus Company là một công ty thương mại và chế biến hàng đầu trong lĩnh vực nông sản, thúc đẩy việc tiếp cận toàn cầu và mở rộng mạng lưới cơ sở để cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới - một cách an toàn, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Hiện nay, chúng tôi đã cung cấp lương thực và quần áo cho khoảng 500 triệu người. Chúng tôi trồng, chế biến và vận chuyển khoảng 81 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

© 2017 Louis Dreyfus Company

© 2017 Louis Dreyfus Company SitemapHelpAccessibilityPrivacy policy

We use cookies to remember your preference and provide you with the very best experience on our website. Please click the button to approve our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy.