Vietnam - Tiếng Việt

Thực phẩm & Đồ uống

Cà phê

Bạn thưởng thức nó như thế nào? Đen? Trắng với sáu viên đường? Cho đá và tonic? Dù có thưởng thức theo cách nào thì cà phê vẫn là đồ uống phổ biến nhất trên thế giới. Từ flat white đến skinny latte, từ cappucino đá đến double espresso, có hơn hai tỷ cốc cà phê được phục vụ mỗi ngày.

LDC đã hoạt động trong lĩnh vực cà phê hơn 30 năm. Chúng tôi kinh doanh tất cả các sản phẩm cà phê Arabica và Robusta chính yếu, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau trên toàn cầu, từ các nhà rang xay chuyên biệt cho đến các công ty thực phẩm đa quốc gia.

Hạt cà phê của LDC đã được khách hàng sử dụng trong hơn 30 năm

Các nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi

Chúng tôi đóng góp cho ngành công nghiệp cà phê bền vững hơn thông qua các chương trình chứng nhận và thông qua các dự án với các tổ chức chuyên gia như Sáng kiến Thương mại Bền vững (Sustainable Trade Initiative). Những hoạt động này khuyến khích việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và trực tiếp hỗ trợ người trồng cà phê áp dụng các biện pháp canh tác bền vững hơn.

Đội ngũ phát triển cà phê bền vững chuyên biệt của chúng tôi làm việc trực tiếp với mạng lưới hơn 22.000 nông dân sản xuất cà phê nhỏ, sản xuất 2,5 triệu bao cà phê được chứng nhận hoặc được xác minh bền vững mỗi năm.

Read more

Our Cà phê Brands:

Our Partners:

logo-4c
logo-CafePractices
logo-fairtrade
logo-rainforest-alliance
logo-UTZ