Vietnam - Tiếng Việt

Thực phẩm & Đồ uống

Nước ép Trái cây

Từ vỏ cam tốt cho sức khỏe trong đồ uống dành cho bữa sáng, cho đến vị chanh thơm ngon trong ly cocktail buổi tối của bạn, chúng tôi đã cung cấp trái cây họ cam quýt trong hơn 30 năm.

Nước ép cam cô đặc đông lạnh (FCOJ) và Nước ép không cô đặc (NFC) được gắn nhãn Rainforest Alliance-certified TM là hai trong số những sản phẩm bổ sung mới nhất trong danh mục của chúng tôi trong việc tham gia vào hoạt động sản xuất các loại nước ép cam và chanh FCOJ và NFC đạt chuẩn.

LDC trồng hơn 30.000 ha các loại cây họ cam quýt (với hơn 14 triệu cây) ở Brazil

Các nỗ lực về Bền vững

Hoạt động sản xuất nước ép của chúng tôi vốn đã bền vững, trong đó không phần nào của trái cây bị lãng phí.

Ngoài ra, chúng tôi đang có những bước tiến đáng kể trong việc đo lường và cải thiện tác động môi trường trong quá trình sản xuất nước ép, trong các lĩnh vực sau: tiêu thụ năng lượng công nghiệp, khí thải nhà kính, sử dụng nước và phát sinh chất thải rắn.

Một phần quan trọng trong nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi là quá trình chứng nhận và hợp tác thành công với Rainforest AllianceFairtrade và các đối tác khác.

Read more