Vietnam - Tiếng Việt

Về chúng tôi

LDC là một công ty thương mại và chế biến nông sản toàn cầu. Được dẫn dắt bởi những giá trị vững chắc và xây dựng trên nguồn di sản phong phú của mình, chúng tôi hoạt động nhằm hiện thực hóa tầm nhìn cho một tương lai an toàn và bền vững, đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm cung cấp nguồn lương thực và dinh dưỡng cho dân số ngày càng tăng.

Tầm nhìn của chúng tôi

Được thúc đẩy bởi mục tiêu tạo ra giá trị công bằng và bền vững, chúng tôi hoạt động nhằm hiện thực hóa tầm nhìn cho một tương lai an toàn và bền vững, đóng góp vào nỗ lực trên toàn cầu nhằm cung cấp nguồn dinh dưỡng cho dân số ngày càng tăng.

Để làm được điều đó, chúng tôi đang chuyển đổi để nắm bắt nhiều hơn chuỗi giá trị nông nghiệp, làm việc với nhà cung cấp lẫn khách hàng nhằm đảm bảo hành trình sản phẩm bền vững và có nguồn gốc rõ ràng, từ nông trại tới bàn ăn, điều mà khách hàng, người tiêu dùng và hành tinh này mong đợi từ chúng tôi.

Phát triển bền vững

Chúng tôi nhận ra rằng các hoạt động của mình trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị đều có tác động tới môi trường và những người làm việc cho chúng tôi hoặc sống gần các cơ sở của chúng tôi. LDC chịu trách nhiệm cho việc quản lý tác động đó một cách vô cùng nghiêm túc và không ngừng tìm cách giảm tối thiểu tác động của mình tới môi trường.

Sự bền vững chính là trọng tâm trong mô hình kinh doanh của chúng tôi và vì vậy, đội ngũ khu vực và thương mại của chúng tôi luôn xem xét vấn đề này hàng ngày. Họ là những người phụ trách giải quyết các vấn đề về bền vững trong mọi việc chúng tôi làm và ở mọi nơi chúng tôi hoạt động.

Tìm hiểu thêm

Các giá trị của chúng tôi

Các giá trị của chúng tôi là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm, thể hiện niềm tin, hành vi và khát vọng chung của chúng tôi với tư cách là một công ty.

01Sự khiêm tốn

01Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng lâu dài

Với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng lâu dài và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách chính trực. Quyết tâm tiên phong gương mẫu, chúng tôi vẫn đã và đang liên tục cố gắng vươn lên, học hỏi từ người khác và luôn thử thách bản thân để cải thiện.

02Cam kết

02Chúng tôi chia sẻ quyết tâm vững vàng để đạt được sự xuất sắc trong mọi thứ chúng tôi đảm nhận

Chúng tôi cam kết với khách hàng của mình, đặt họ vào trung tâm của mọi thứ chúng tôi thực hiện. Chúng tôi cam kết với nhân viên của mình, đầu tư vào họ như là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi cam kết với đối tác của mình, cùng nhau làm việc để gặt hái các thành quả chung cho kinh doanh có trách nhiệm. Và chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường, tôn trọng các nguồn tài nguyên hữu hạn của hành tinh này.

03Sự đa dạng

03Chúng tôi khuyến khích sự tôn trọng đối với mỗi cá nhân, thúc đẩy sự đa dạng trong mọi khía cạnh kinh doanh của mình

Với tư cách là một doanh nghiệp toàn cầu tuyển dụng và làm việc với hàng nghìn người trên khắp thế giới, việc tôn trọng sự đa dạng dưới mọi hình thức đã trở thành một phần máu thịt của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng để đạt được sự hòa nhập và không phân biệt đối xử trong mọi việc chúng tôi làm, khuyến khích giao tiếp cởi mở và tôn trọng, giữa các nhân viên của chúng tôi và với cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hiện diện.

04Sự làm chủ

04Chúng tôi ủng hộ và trao quyền cho nhân viên của mình thực hiện các sáng kiến, sáng tạo và đổi mới

Sự tăng trưởng và thành công của chúng tôi được thúc đẩy bởi tinh thần làm chủ. Chúng tôi trao quyền cho nhân viên của mình được sáng tạo và đổi mới khi chúng tôi tạo dựng hướng tới tương lai, cân bằng sáng kiến cá nhân với sự phán đoán có hiểu biết, có suy nghĩ và việc đưa ra quyết định có kiểm soát.

01Sự khiêm tốn

01Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng lâu dài

Với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng lâu dài và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách chính trực. Quyết tâm tiên phong gương mẫu, chúng tôi vẫn đã và đang liên tục cố gắng vươn lên, học hỏi từ người khác và luôn thử thách bản thân để cải thiện.

02Cam kết

02Chúng tôi chia sẻ quyết tâm vững vàng để đạt được sự xuất sắc trong mọi thứ chúng tôi đảm nhận

Chúng tôi cam kết với khách hàng của mình, đặt họ vào trung tâm của mọi thứ chúng tôi thực hiện. Chúng tôi cam kết với nhân viên của mình, đầu tư vào họ như là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi cam kết với đối tác của mình, cùng nhau làm việc để gặt hái các thành quả chung cho kinh doanh có trách nhiệm. Và chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường, tôn trọng các nguồn tài nguyên hữu hạn của hành tinh này.

03Sự đa dạng

03Chúng tôi khuyến khích sự tôn trọng đối với mỗi cá nhân, thúc đẩy sự đa dạng trong mọi khía cạnh kinh doanh của mình

Với tư cách là một doanh nghiệp toàn cầu tuyển dụng và làm việc với hàng nghìn người trên khắp thế giới, việc tôn trọng sự đa dạng dưới mọi hình thức đã trở thành một phần máu thịt của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng để đạt được sự hòa nhập và không phân biệt đối xử trong mọi việc chúng tôi làm, khuyến khích giao tiếp cởi mở và tôn trọng, giữa các nhân viên của chúng tôi và với cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hiện diện.

04Sự làm chủ

04Chúng tôi ủng hộ và trao quyền cho nhân viên của mình thực hiện các sáng kiến, sáng tạo và đổi mới

Sự tăng trưởng và thành công của chúng tôi được thúc đẩy bởi tinh thần làm chủ. Chúng tôi trao quyền cho nhân viên của mình được sáng tạo và đổi mới khi chúng tôi tạo dựng hướng tới tương lai, cân bằng sáng kiến cá nhân với sự phán đoán có hiểu biết, có suy nghĩ và việc đưa ra quyết định có kiểm soát.

Di sản của chúng tôi

Được thành lập năm 1851, công ty chúng tôi kế thừa một di sản doanh nghiệp phong phú, truyền cảm hứng cho công việc hiện tại và các kế hoạch trong tương lai của chúng tôi.

Trong gần 170 năm, chúng tôi thu mua các sản phẩm nông nghiệp từ nơi sản xuất và vận chuyển và xử lý sản phẩm cho khách hàng và người tiêu dùng trên khắp thế giới, làm việc cùng với nhiều đối tác đáng tin cậy – từ người nông hộ nhỏ cho đến những tổ chức toàn cầu.

Năm 1998, LDC đã chỉ định Công ty Hoàng Minh làm đại lý đại diện chính tại Việt Nam và chúng tôi đã mở văn phòng đầu tiên tại Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007.

Ngày nay, chúng tôi vẫn tiếp tục kiến tạo sự tăng trưởng bền vững tại Việt Nam thông qua các mối quan hệ lâu dài, mạng lưới địa phương lớn mạnh, chuyên môn khu vực và các mối quan hệ đối tác liên doanh.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi