Vietnam - Tiếng Việt

Protein & Nguyên liệu mới

Chúng tôi đầu tư vào tương lai của ngành thực phẩm, tìm kiếm các cây trồng thay thế, các giải pháp và công nghệ để cung cấp lương thực về lâu dài cho dân số đang ngày càng tăng

Sự Bền vững và Đổi mới Thực phẩm

Khi dân số tăng và nhân khẩu học thay đổi, thế giới cần nhiều thực phẩm hơn và mọi người đang tiêu thụ nhiều protein hơn. Điều này gây áp lực lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và góp phần vào biến đổi khí hậu và các rủi ro liên quan, nguyên nhân do đất canh tác hạn chế và sản lượng sản xuất không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.

LDC tìm cách đầu tư vào các công ty hoặc liên doanh có khả năng mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng một cách an toàn, bền vững và có trách nhiệm, bằng cách:

  • Thúc đẩy hệ thống thực phẩm theo hướng sản xuất protein bền vững
  • Phát triển các protein và nguyên liệu đổi mới, là nền tảng cho ngành thực phẩm trong tương lai
  • Cải thiện tính an toàn, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiếp cận và hiệu quả của chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Giúp người nông dân tăng năng suất bằng cách áp dụng công nghệ
  • Là một phần trọng tâm về khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm, LDC là thành viên sáng lập của Trung tâm Công nghệ Thực phẩm Trung Quốc, được thành lập bởi Bits x Bites vào tháng 5 năm 2019 và tham gia vào nhiều sáng kiến liên quan đến công nghệ thực phẩm.
Sự bền vững tại LDC