Vietnam - Tiếng Việt

Báo cáo tích hợp năm 2023

Báo cáo tích hợp năm 2023

Mục đích

ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI

Mục đích

Là một công ty thương mại và chế biến nông sản toàn cầu, chúng tôi giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng cho dân số đang ngày càng tăng, làm việc để tạo ra giá trị công bằng và bền vững vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai

Nhân viên

CAM KẾT VỚI

Nhân viên

Là một chủ lao động và đối tác kinh doanh đáng tin cậy, chúng tôi cam kết phát triển cùng với nhân viên, các bên liên quan và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới

Sản phẩm

MONG MUỐN ĐỐI VỚI

Sản phẩm

Là một công ty hướng tới tương lai, quyết tâm đóng góp cho một tương lai bền vững hơn, chúng tôi không ngừng đổi mới để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất có trách nhiệm

CHÚNG TÔI LÀ LDC.

Báo cáo tích hợp năm 2023

Báo cáo tích hợp năm 2023

Mục đích

ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI

Mục đích

Là một công ty thương mại và chế biến nông sản toàn cầu, chúng tôi giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng cho dân số đang ngày càng tăng, làm việc để tạo ra giá trị công bằng và bền vững vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai

Nhân viên

CAM KẾT VỚI

Nhân viên

Là một chủ lao động và đối tác kinh doanh đáng tin cậy, chúng tôi cam kết phát triển cùng với nhân viên, các bên liên quan và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới

Sản phẩm

MONG MUỐN ĐỐI VỚI

Sản phẩm

Là một công ty hướng tới tương lai, quyết tâm đóng góp cho một tương lai bền vững hơn, chúng tôi không ngừng đổi mới để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất có trách nhiệm

CHÚNG TÔI LÀ LDC.

Louis Dreyfus Company (LDC) là một công ty thương mại và chế biến toàn cầu về nông sản. Mục đích của chúng tôi là tạo ra giá trị công bằng và bền vững, vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai.

LDC đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998. Trong suốt thời gian này, chúng tôi đã trở thành đối tác chính trong lĩnh vực nông – công nghiệp của quốc gia này. Chúng tôi tiếp tục tăng cường đầu tư tài chính vào Việt Nam khi chúng tôi mở rộng và xây dựng các cơ sở mới.

LDC tại Việt Nam

Tại Việt Nam, chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực cà phê, gạo, ngũ cốc và hạt có dầu, sản xuất, chế biến và kinh doanh một loạt các sản phẩm và phụ phẩm từ các mặt hàng nông sản này
Tìm hiểu thêm

Sản phẩm

Chúng tôi ngày càng nắm bắt nhiều hơn chuỗi giá trị nông nghiệp, tự chế biến và chuyển đổi cây trồng, và hợp tác cùng các đối tác, tạo nên các thành phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Tìm hiểu thêm

Sự bền vững

Nông nghiệp và sản xuất thực phẩm là một trong những thách thức cấp thiết nhất trên thế giới. LDC cam kết hoạt động hướng tới một tương lai an toàn và bền vững, giúp cung cấp cái ăn cái mặc một cách bền vững cho dân số toàn cầu đang phát triển.

Nhân viên của chúng tôi

Điểm mạnh của chúng tôi là một công ty có lực lượng lao động đa dạng, sáng tạo và có chí cầu tiến. Chúng tôi ghi nhận và tưởng thưởng những con người tài năng thể hiện sự chủ động và đổi mới nhằm thúc đẩy doanh nghiệp của chúng tôi tiến lên.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi