Vietnam - Tiếng Việt

Tin tức và thông tin chi tiết

Louis Dreyfus Company và Instanta Sp. z o.o khánh thành liên doanh sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh tại Việt Nam

29/9/2023  – Hai doanh nghiệp Châu Âu Louis Dreyfus Company (LDC) và Instanta Sp. z o.o. (Instanta) vừa công bố khánh thành liên doanh ILD Coffee Việt Nam – nhà máy cà phê với công suất 5.600 tấn cà phê hòa tan sấy lạnh hàng năm được đặt tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Nhà […]

Read more about Louis Dreyfus Company và Instanta Sp. z o.o khánh thành liên doanh sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh tại Việt Nam

Press Releases

Browse and search the latest press releases from Louis Dreyfus Company

Stories & Insights

In-depth insights into our business and recent news reports mentioning our company

Take a look at our Image & Video library

Visit the page