Vietnam - Tiếng Việt

Tin tức và thông tin chi tiết

3.000 nông dân Việt Nam trồng cà phê được hưởng lợi từ dự án phát triển bền vững mới của Công ty Louis Dreyfus Company, Jacobs Douwe Egberts và Syngenta
Đỗ Ngọc Sỹ, Giám đốc Bền vững của JDE ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: “JDE nhận thức được các vấn đề môi trường và xã hội khác nhau liên quan đến canh tác cà phê.
Read More

Press Releases

Browse and search the latest press releases from Louis Dreyfus Company

Stories & Insights

In-depth insights into our business and recent news reports mentioning our company

Take a look at our Image & Video library

Visit the page