Vietnam - Tiếng Việt
Các ngành kinh doanh

Ngũ cốc & Hạt có dầu

Những điểm nổi bật trên toàn cầu

LDC là công ty đóng vai trò quan trọng trong thị trường ngũ cốc và hạt có dầu, với sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu trong các vùng sản xuất và tiêu thụ chính của thế giới. Chúng tôi trồng, thu mua, chế biến và kinh doanh một lượng lớn các sản phẩm ngũ cốc và hạt có dầu.

Danh tiếng trên toàn cầu của LDC về ngũ cốc và hạt có dầu đã bắt đầu từ thế kỷ 19
Chúng tôi là một trong số 5 công ty thương mại hàng đầu về lúa mì và ngô, và tham gia vào khoảng 11% số luồng sản phẩm hạt có dầu trên toàn cầu
Dựa vào mạng lưới ngày càng phát triển của mình, chúng tôi cung cấp ngũ cốc cho tất cả các thị trường đích quan trọng và cung cấp hạt có dầu đến hơn 40 thị trường lớn trên thế giới
Chúng tôi vận hành các tài sản mang tính chiến lược tại các điểm quan trọng của chuỗi giá trị, bao gồm 20 phương tiện vận chuyển, 23 cơ sở chế biến và 76 cơ sở bảo quản

Chuỗi giá trị Ngũ cốc & Hạt có dầu của chúng tôi

Each of our business lines is integrating further across the five steps of our value chain, as we respond to the need for a traceable and responsible supply line from farmer to consumer

01Trồng, thu mua & Sản xuất

01Trồng, thu mua & Sản xuất

Chúng tôi chia sẻ chuyên môn của mình với người nông dân và nhà sản xuất trên toàn thế giới, trong nội bộ công ty hoặc với các đối tác kinh doanh và các tổ chức chuyên gia, như một phần trong cam kết của chúng tôi đối với chuỗi cung ứng có trách nhiệm, bền vững và có thể truy tìm nguồn gốc

02Chế biến & Tinh chế

02Chế biến & Tinh chế

Sau khi thu mua hoặc thu hoạch, chúng tôi chuyển cây trồng đến các cơ sở của mình để thực hiện giai đoạn tiếp theo trong hành trình của chúng. Chúng được chế biến và tinh chế một cách có đạo đức và bền vững, tiến gần hơn đến với người tiêu dùng

03Bảo quản và Vận chuyển

03Bảo quản và Vận chuyển

Mạng lưới silo, kho, cơ sở bốc xếp và cảng có vị trí chiến lược của chúng tôi cho phép chúng tôi có tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hỗ trợ tiếp cận thị trường đối với những nông dân địa phương trên toàn cầu tiếp cận thị trường, cũng như cho phép chúng tôi kiểm soát chi phí và giảm thiểu rủi ro trong suốt hành trình của sản phẩm

04Nghiên cứu & Kinh doanh

04Nghiên cứu & Kinh doanh

Kinh nghiệm tiếp thị và bán hàng sâu rộng là điểm mạnh lớn nhất của chúng tôi. Tất cả các nền tảng và khu vực của chúng tôi đều dựa trên kiến thức thị trường của mình nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu.

05Tùy biến & Phân phối

05Tùy biến & Phân phối

01Trồng, thu mua & Sản xuất

01Trồng, thu mua & Sản xuất

Chúng tôi chia sẻ chuyên môn của mình với người nông dân và nhà sản xuất trên toàn thế giới, trong nội bộ công ty hoặc với các đối tác kinh doanh và các tổ chức chuyên gia, như một phần trong cam kết của chúng tôi đối với chuỗi cung ứng có trách nhiệm, bền vững và có thể truy tìm nguồn gốc

02Chế biến & Tinh chế

02Chế biến & Tinh chế

Sau khi thu mua hoặc thu hoạch, chúng tôi chuyển cây trồng đến các cơ sở của mình để thực hiện giai đoạn tiếp theo trong hành trình của chúng. Chúng được chế biến và tinh chế một cách có đạo đức và bền vững, tiến gần hơn đến với người tiêu dùng

03Bảo quản và Vận chuyển

03Bảo quản và Vận chuyển

Mạng lưới silo, kho, cơ sở bốc xếp và cảng có vị trí chiến lược của chúng tôi cho phép chúng tôi có tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hỗ trợ tiếp cận thị trường đối với những nông dân địa phương trên toàn cầu tiếp cận thị trường, cũng như cho phép chúng tôi kiểm soát chi phí và giảm thiểu rủi ro trong suốt hành trình của sản phẩm

04Nghiên cứu & Kinh doanh

04Nghiên cứu & Kinh doanh

Kinh nghiệm tiếp thị và bán hàng sâu rộng là điểm mạnh lớn nhất của chúng tôi. Tất cả các nền tảng và khu vực của chúng tôi đều dựa trên kiến thức thị trường của mình nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu.

05Tùy biến & Phân phối

05Tùy biến & Phân phối

Những thế mạnh của chúng tôi tại Việt Nam

Chúng tôi kinh doanh và phân phối ngũ cốc và hạt có dầu cho các đối tác trong ngành nông nghiệp địa phương, chủ yếu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Cam kết với Sự bền vững

Ngoài các năng lực về thương mại mạnh mẽ, danh mục sản phẩm ngày càng phát triển cũng như danh tiếng về độ tin cậy và tính chính trực, vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực ngũ cốc và hạt có dầu cũng liên quan đến cam kết của chúng tôi về tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, xây dựng chuỗi cung ứng có thể truy xuất nguồn gốc và thực hành kinh doanh bền vững trên toàn cầu.

Việc tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc trong các hoạt động kinh doanh cọ và đậu nành cũng là trọng tâm của các nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi, nhằm khuyến khích sử dụng đất có trách nhiệm và không chuyển đổi thảm thực vật bản địa để trồng đậu nành và cọ.