Vietnam - Tiếng Việt

Năng lượng sinh học

Năng lượng sinh học là nhiên liệu được làm từ nguyên liệu hữu cơ có thể tái tạo. Các ngành kinh doanh Ngũ cốc & Hạt có dầu và Đường của chúng tôi sản xuất một số sản phẩm và phụ phẩm năng lượng sinh học.

Năng lượng sinh học và Sự bền vững

Diesel sinh học là nhiên liệu tái tạo có hàm lượng oxy cao dẫn đến quá trình đốt cháy được cải thiện, ít muội than và giảm cặn so với nhiên liệu thông thường hoặc nhiên liệu hóa thạch, điều này khiến nó trở thành nhiên liệu thay thế bền vững hơn. Người ta ước tính rằng diesel sinh học có thể thay thế tới 10% lượng diesel thông thường được tiêu thụ trên toàn thế giới.

Ethanol được sử dụng làm phụ gia oxy hóa cho xăng tiêu chuẩn, thay thế cho methyl-t-butyl ether (MTBE), MTBE là nguyên nhân gây ô nhiễm nước ngầm và ô nhiễm đất một cách đáng kể. Là một nguồn năng lượng tái tạo sạch hơn nhiên liệu dầu mỏ, do đó ethanol nhiên liệu tốt hơn cho môi trường.

Là phụ phẩm của quá trình tinh chế dầu cọ, Sản phẩm chưng cất Axit Béo từ Cọ (PFAD) được định nghĩa là ‘dư lượng chế biến’ và không phải là sản phẩm chính cuối cùng của quá trình chế biến cọ. Do đó, bản thân PFAD không gây áp lực cho việc mở rộng canh tác cọ và diesel được tinh chế từ PFAD có thể giảm tới 90% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các phương tiện chạy bằng diesel so với diesel thông thường.

More on Sustainability