Vietnam - Tiếng Việt

Vận tải

Vận chuyển nông sản an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm là chìa khóa cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư vào vận tải đường sông, đường biển, đường sắt và đường bộ của riêng mình, từ đó sử dụng cho doanh nghiệp của mình cũng như cho khách hàng bên thứ ba.

Cam kết Vận chuyển Bền vững

Là nhà khai thác vận tải hàng hóa có trách nhiệm, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các quy định bảo vệ môi trường của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, đặc biệt liên quan đến xử lý nước dằn cũng như giảm phát thải, như SOx và các loại khí nhà kính khác.

Chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm các giải pháp thiết kế bền vững và sáng tạo để dần khử carbon cần thiết đối với vận chuyển bằng đường hàng hải, hợp tác với các tổ chức ngành công nghiệp quốc tế, nhà máy đóng tàu và chủ tàu, với tư cách là thành viên của Sustainable Shipping Initiative (SSI).

Mục tiêu của chúng tôi là tham gia tích cực vào việc giảm lượng khí thải carbon trên biển.

Năm 2019, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu tính khả thi của các công nghệ giảm thiểu carbon và thiết kế hiệu quả, chẳng hạn như động cơ đẩy bằng sức gió hoặc nhiên liệu kép khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Chúng tôi cũng tham gia vào một nhóm làm việc của SSI nghiên cứu các con đường cho việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong vận chuyển.

Chúng tôi đã giảm dần lượng khí thải CO2 trong hai năm qua, thông qua việc tối ưu hóa tuyến đường và đầu tư vào sức tải hiệu quả hơn.

Sự bền vững tại LDC