Belgium - Nederlands

Duurzaamheidsverslag 2019

Jaar na jaar een positief momentum opbouwen, voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van transparante toeleveringsketens en eerlijk en duurzaam ondernemen.

Pea icon.
We zijn begonnen met het publiceren van gegevens over soja-inkoop in Brazilië, als onderdeel van ons streven naar transparantie van de toeleveringsketen.
We hebben ons financieringsmodel gekoppeld aan doelstellingen inzake duurzaamheid, met stimulansen om de milieuprestaties te verbeteren.
We met our reduction targets for all four of our environmental key performance indicators: CO2 emissions, electricity & energy consumption, water usage and waste generation.
Pen icon.
We hebben ons bestuursmodel versterkt met twee nieuwe commissies die toezicht houden op milieu- en mensenrechtenkwesties, elk met externe experten als gastleden.

Mensen

We blijven ons richten op veiligheid, diversiteit en inclusie op de werkplek, om een omgeving te creëren waarin onze mensen kunnen openbloeien en kunnen bijdragen aan het creëren van eerlijke en duurzame waarde.

Diversiteit

We hebben ons Global Diversity & Inclusion Oversight Committee opgericht en onze inspanningen voor gegevensverzameling voortgezet als basis voor ons beleidskader voor diversiteit en inclusie.

VGM

Naast voortdurende investeringen in maatregelen ter bescherming van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM), hebben we 6000 werknemers over de hele wereld ondervraagd om na te gaan in hoeverre ze ons VGM-beleid begrijpen en om onderdelen te bepalen die voor verbetering vatbaar zijn.

Mensenrechten

We hebben met de IAO samengewerkt om de arbeidspraktijken in de waardeketens in de rijstsector te volgen, met positieve bevindingen na eerste onderzoeken in Thailand en Vietnam.
Belangrijk feit

In 79% van onze bedrijven werd geen enkel letsel met verzuim geregistreerd.

Milieu

Dankzij voortdurende inspanningen om de milieuprestaties te verbeteren, hebben we onze reductiedoelstellingen voor de vier KPI’s bereikt.

Investeren in zonne-energie

We hebben zonnepanelen geïnstalleerd in onze oliezaadverwerkingsfabriek in Tianjin in China, die nu 3% van de elektriciteit van de site leveren.

Energie besparen

Met onze investering in efficiëntere luchtgekoelde compressoren in onze Claypool-fabriek in Indiana in de VS, besparen we jaarlijks 741 MWh aan elektriciteit.

Vast afval elimineren

Ons team in Balikpapan in Indonesië verminderde het vaste afval dat naar de stortplaats werd gebracht met 100% en vond een partner die verwerkingsresten in het eigen productieproces kon recycleren.

Water recycleren

Onze oliezaadverwerkingsfabriek in Alto Araguaia in de staat Mato Grosso in Brazilië, verminderde het waterverbruik met 20% door hergebruik van water in koeltorens en door opvang van regenwater.
Belangrijk feit

11% vermindering van de CO2-uitstoot op jaarbasis

Gemeenschappen

We helpen om banen te creëren, mensen op te leiden om hun inkomen te verbeteren, gezondheids- en onderwijsprojecten te ondersteunen, kwetsbare bevolkingsgroepen te versterken en het milieu te beschermen in gemeenschappen in de buurt van onze activiteiten.

Duurzame ecosystemen creëren

Met onze projecten in Indonesië en Oeganda, helpen we boeren om met goede landbouwpraktijken en agrobosbouw de aantasting van het milieu te verminderen.

De volgende generatie koffieboeren inspireren

We zijn programma’s gestart om de koffieteelt te promoten bij jongeren in Brazilië, Colombia en Indonesië en hen op te leiden in duurzame landbouwpraktijken.

Scholen renoveren

We hebben infrastructuurreparaties gefinancierd voor scholen in Argentinië en Kenia, om een betere leeromgeving voor studenten te creëren en hun studieresultaten te verbeteren.

Beroepsopleiding in Invoorkust

De nieuwe landbouwschool die we in het district Savanes hebben gebouwd, werd officieel geopend in 2019 en verwelkomde de eerste groep studenten.
Hoogtepunt

Met onze projecten rond agrobosbouw werden in Indonesië 100.000 en in Oeganda 60.000 inheemse bomen geplant.

Partners

Door te leren van anderen, bij te scholen of met anderen samen te werken, geloven we dat we een grotere impact kunnen hebben op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Detachering Tropical Forest Alliance

Onze global sustainability-manager voor granen en oliehoudende zaden, ondersteunt de Tropical Forest Alliance bij het verder zetten van de gesprekken tussen sectoren over oplossingen voor een gunstige toekomst voor de bosbouw.

Better Cotton Initiative

We hebben 57% meer verantwoorde katoen gekocht (Better Cotton) dan in 2018.

Sustainable Shipping Initiative

We hebben gewerkt aan het onderzoek van SSI naar schepen van de toekomst, met een lage emissie en introduceren de deskundigheid van de Internationale Arbeidsorganisatie om de gesprekken over mensenrechten op zee verder te zetten.

Louis Dreyfus Foundation

In samenwerking met de Foundation en lokale experten en autoriteiten, helpen we gemeenschappen van boeren in drie continenten om uit de armoede te komen en naar duurzame zelfvoorziening te gaan.
Hoogtepunt

In lijn met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, werken we samen met belanghebbenden in en buiten onze waardeketens om gedeelde oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Verantwoord Ondernemen

Nieuwe stappen naar meer duurzame praktijken in onze bedrijfslijnen en gebieden

Palm

We hebben 97% van de palm die we hebben ingekocht, getraceerd tot aan het malen.

Soja

We hebben preferentiële langetermijnfinanciering geïntroduceerd om boeren te stimuleren de productie uit te breiden, zonder de inheemse vegetatie om te zetten.

Vracht

Er werden vier nieuwe schepen met emissiereductietechnologie geleverd.

Financiën

We zijn begonnen met het rapporteren over hoe we kwesties rond duurzaamheid aanpakken via ons financieringsmodel.